OpenSesame
Rapunzel Code Editor
DataMatrix
Support forum
Python Tutorials
MindProbe
OpenSesame videos
Python videos
Supported by

LógicaOcular

PyGaze ofrece soporte experimental para EyeLogic rastreadores de mirada a partir de OpenSesame 3.3.11. Para más información, consulte:

Supported by